Kancelář JUDr. Daniela Kaplana, LL.M., se sídlem v centru Prahy, poskytuje právní služby se zaměřením zejména na oblast insolvenčního práva, soudních sporů, práva nemovitostí a obchodního práva (smluvní a korporátní agenda). Zahraničním klientům jsou služby poskytovány v anglickém anebo německém jazyce. Daniel Kaplan zároveň vykonává funkci insolvenčního správce a likvidátora v řádově několika stovkách kauz. Advokátní praxe a výkon funkce insolvenčního správce/likvidátora se vzájemně dobře doplňují a toto spojení představuje vítanou přidanou hodnotu pro advokátní klientelu, a to nejen v rámci řešení čistě insolvenčních kauz.

Před založením vlastní advokátní a insolvenční kanceláře v roce 2014 působil Daniel Kaplan ve dvou pražských advokátních kancelářích, kde se podílel na mnoha významných tuzemských i přeshraničních transakcích, jakož i na řešení mnoha významných právních sporů.

Daniel Kaplan je advokátem od roku 2008 a insolvenčním správcem od roku 2009. Je členem České advokátní komory a DACH Evropského advokátního sdružení (DACH Europäische Anwaltsvereinigung e.V.). Hovoří plynně anglicky a německy. V německém jazyce absolvoval v letech 2002 - 2004 postgraduální LL.M. studium na Právnické fakultě Universität Bayreuth, SRN. S týmem České advokátní komory se několikrát účastnil Mistrovství Evropy advokátů ve fotbale.