Advokátní služby

Kancelář JUDr. Daniela Kaplana, LL.M., je úzce zaměřena na advokátní služby v těchto oblastech:

 

Insolvenční právo

Věřitelské i dlužnické insolvenční návrhy, přihlašování pohledávek, zastupování v incidenčních sporech, mimosoudní restrukturalizace, řešení úpadku dlužníků reorganizací vč. přípravy reorganizačního plánu, zastupování věřitelů ve věřitelském orgánu, zastupování poškozených při šikanózních insolvenčních návrzích, zastupování členů statutárních orgánů ve sporech o odpovědnost za škodu.

 

Soudní spory

Máme bohaté zkušenosti s vedením soudních sporů různého druhu, ať již civilních, obchodních, insolvenčních, pracovněprávních, směnečných a dalších.

 

Právo nemovitostí

Převody nemovitostí, zajištění dluhů nemovitostmi, poradenství v rámci developerských projektů.

 

Obchodní právo

Zhotovení obchodních smluv, komplexní poradenství při akvizicích obchodních korporací vč. právní prověrky (due diligence), korporátní právo, založení a přeměny obchodních korporací, likvidace obchodních korporací, zastupování na valných hromadách a při sporech mezi společníky (akcionáři).

 

Spolupracujeme s dalšími advokáty (Daniel Kaplan sdílí své sídlo s dalšími třemi advokáty), soudními exekutory, daňovými poradci, notáři a znalci, a jsme tedy schopni poskytnout klientům efektivní a komplexní právní poradenství. Klientům nabízíme též účetní služby, v případě zájmu odkup pohledávek nebo v některých případech i financování jejich sporu.