Zpeněžení majetku

V rámci probíhajících insolvenčních řízení nabízíme k prodeji majetek z majetkových podstat dlužníků. Bližší informace o nabízeném majetku lze nalézt na specializovaných portálech (například www.sreality.cz, portal.asis.cz, www.centralniadresa.cz), nebo nás neváhejte kontaktovat přímo. Majetek je prodáván vždy nejvyšší nabídce. V některých případech byly zveřejněny podrobné podmínky výběrového řízení, kterými je třeba se řídit.